TECHNOLOGIJOS  

Technologijos elektra
Apšvietimas
Įgarsinimas
Video
Mechanika
Sceninė draperija

  Technologijos aprašymas >> Apšvietimas

Scenos pastatyminis apšvietimas skiriamas atlikėjų apšvietimui renginio ir repeticijų metu, dekoracijų apšvietimui, šviesos efektams sukurti. Sceninis apšvietimas - labai specifiška meninės išraiškos priemonė, užimanti renginio struktūroje vieną eilę su scenine kalba, plastika, scenografija. Apšvietimas čia gali atlikti labai didelį vaidmenį. Visų pirma gali atskleisti aiškų matomumą ir scenos vaizdo bei atlikėjų pateikimą, o antra – patalpų erdvės sukūrimą per akcentuotą apšvietimą, kaip ir dramaturgijos pastiprinimą emocionaliai tinkančia atmosfera. Todėl pastatyminis apšvietimas turi atitikti kultūros centro meninę koncepciją ir konkretaus kūrybinio kolektyvo poreikius. Apšvietimui parenkami šviesos prietaisai ir išieškomas sprendimas jau visuose paruošiamuosiuose darbuose. Vėlesnis individualus apšvietėjo žingsnis, per vėlai pritaikytas, gali stipriai pakenkti bendram reikalui. Tiktai įvairių krypčių šviesų sąveika atskleidžia esminį fenotipą, kaip svarbu yra kūrybiškas darbas.